Parafia Podwyższenia Krzyża Świętego w Przegędzy 

ul. Mikołowska 61a 

 44-238 Przegędza

Duszpasterze w Przegędzy

Ks. Henryk PawlicaKs. Henryk Pawlica

Urodził się 9 września 1939 r. w Orzeszu. Studia filozoficzno-teologiczne ukończył w czerwcu 1965 r. w Wyższym Śląskim Seminarium Duchownym w Krakowie. Święcenia kapłańskie przyjął 23 czerwca 1963 r. w Katedrze Chrystusa Króla w Katowicach z rąk księdza biskupa ordynariusza, dra Herberta Bednorza. Do czerwca 1973 r. pełnił funkcję wikarego w parafiach archidiecezji katowickiej, między innymi w parafii św. Andrzeja Boboli w Leszczynach (od września 1972 do czerwca 1973). W czerwcu 1973 r. zamieszkał w Przegędzy i podjął się w bardzo trudnych czasach dla Kościoła założenia i zorganizowania parafii przy istniejącej małej kaplicy przydrożnej. Po przemianach, jakie dokonały się w Polsce, Przegędza otrzymała zezwolenie na rozbudowę kaplicy 30 grudnia 1980 r i z całym poświęceniem, gorliwością, wysiłkiem własnych rąk wraz ze swoim proboszczem przystąpiła do realizacji tego dzieła. W 1988 r. ksiądz arcybiskup, dr Damian Zimoń, dokonał poświęcenia - konsekracji całego obiektu: kościoła, salek katechetycznych, kaplicy dziennej i probostwa. Z inicjatywy księdza Henryka Pawlicy powstał również parking przykościelny oraz cmentarz parafialny, który poświęcił ksiądz biskup Gerard Bernacki w listopadzie 1995 r. W 1998 r. parafia przeżywała 10-lecie poświęcenia kościoła, 25-lecie istnienia placówki duszpasterskiej, 25-lecie pobytu proboszcza i 35-lecie jego kapłaństwa. Ksiądz Henryk Pawlica jest osobą niezmiernie cenioną w środowisku za swoją życzliwość, bezpośredniość i skromność.(11.09.2016)


Ks. Andrzej Marek

Urodził się 31 marca 1964 w Cieszynie; pochodzi z Dębowca. W latach 1984-1990 studiował w Wyższym Śląskim Seminarium Duchownym w Katowicach. Święcenia kapłańskie przyjął 12 maja 1990 w Katowicach z rąk bpa Damiana Zimonia. Pracował jako wikariusz w parafii św. Wawrzyńca w Chorzowie. W latach 1993-1997 studiował na Wydziale Teologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Pod kierunkiem ks. prof. dra hab. Waleriana Słomki napisał rozprawę doktorską Model życia kapłańskiego w świetle nauczania biskupów i kapłanów diecezji katowickiej w Drugiej Rzeczypospolitej, którą obronił w 1997 roku. Następnie pełnił funkcję rekolekcjonisty archidiecezjalnego w Domu Rekolekcyjnym Sióstr Służebniczek NMP w Panewnikach (1997-2001). W latach 2001-2006 był ojcem duchownym w Seminarium Śląskim w Katowicach. Od 30 lipca 2006 do 28 lipca 2012 pozostawał proboszczem parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Przegędzy. Od 30 września 2006 do 2012 roku pełnił również funkcję ojca duchownego kapłanów dekanatu Dębieńsko. Do 2010 roku pozostawał diecezjalnym egzorcystą. 29 lipca 2012 został proboszczem parafii św. Jadwigi Śląskiej w Rybniku. Członek Komisji ds. Duchowieństwa II Synodu Archidiecezji Katowickiej.


Ks. Józef Bryzik

Urodził się 25 stycznia 1966 w Bielsku-Białej. Pochodzi z Międzyrzecza Górnego. Po studiach w Wyższym Śląskim Seminarium Duchownym święcenia kapłańskie przyjął 11 maja 1991 w katowickiej katedrze Chrystusa Króla. Pełnił posługę wikariacką w parafiach: Nawiedzenia NMP w Brzezince (1991-1993), Matki Bożej Szkaplerznej w Imielinie (1993-1996), Miłosierdzia Bożego w Żorach (1996-1999), NSPJ i św. Jana Bosko w Piotrowicach (1999-2000), Nawiedzenia NMP w Orzeszu (2000-2004), Najświętszego Serca Pana Jezusa w Paprocanach (2004-2006), Przemienienia Pańskiego w Katowicach (2006-2012). 29 lipca 2012 objął funkcję administratora parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Przegędzy.

 


Ks. Kazimierz Cichoń

Urodził się 18 września 1972 w Rudzie Śląskiej. Po studiach w Wyższym Śląskim Seminarium Duchownym w Katowicach święcenia kapłańskie przyjął 13 maja 2000. Posługę wikariacką pełnił w parafiach: Wniebowzięcia Najświętszej Mayi Panny w Rojcy (2000-2004), Najświętszego Serca Pana Jezusa w Mysłowicach (2004-2007), św. Barbary w Bykowinie (2007-2010), św. Michała Archanioła w Ornontowicach (2010-2013), św. Wojciecha w Radzionkowie (2013-2017), św. Antoniego z Padwy w Rybniku (2017-2021). Był moderatorem rejonowym Ruchu Światło-Życie. 1 lipca 2021 został administratorem parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Przegędzy.